Thang máy gia đình, thang máy bệnh viện, thang máy tải hàng, thang máy lồng kính, thang máy liên doanh, thang máy nhập khẩu, thang máy tải thực phẩm

Công ty lắp đặt thang máy tại tphcm, công ty bảo trì sửa chữa thang máy gia đình, thang máy tải hàng lắp đặt bảo dưỡng các loại thang máy liên doanh tại Việt Nam, công ty lắp đặt thang máy lồng kính

Shos-thang-may

Shos thang máy

Ngàm (shos )dẫn hướng

Ngàm dẫn hướng có tác dụng dẫn hướng cho cabin và đối trọng chuyển động dọc theo ray dẫn hướng và độ dịch chuyển ngang của cabin và đối trọng trong giếng thang không vượt quá giá trị cho phép.