logo
   
Dự án tòa nhà khánh hòa 
Quy mô dự án: 
- Tổng diện tích đất: 219 m2 .
- Diện tích xây dựng: 176 m2
- Tổng diện tích sàn sử dụng: 2.305 m2
- Số tầng: 10 tầng (gồm 1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 1 tầng lửng và 7 tầng lầu).
 
Địa chỉ:  Tran Phu - Nha Trang - Khanh Hoa - Viet Nam