logo
   
Dự án tòa nhà hưng yên 
Quy mô dự án: 
- Tổng diện tích đất: 200 m2 .
- Diện tích xây dựng: 176 m2
- Số tầng: 08 tầng (gồm 1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 06 tầng lầu)
Địa chỉ: Thôn Mộc Ti, Trưng Trắc Văn Lâm, Hưng Yên